Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

 

Kullanim Koşullari

FABERLİC WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

 

KULLANIM KOŞULLARI

Faberlic ("biz") veya ("tarafımız") faberlic.com Web Sitesine ("Web Sitesi") ’ne hoş geldiniz. Siz ("Kullanıcı") Web Sitesine, Web Sitesi yoluyla sunduğumuz hizmetlere (aşağıda tanımlanmıştır) ve Web Sitesi ile ilişkili bilgi, görüntü, grafik, veri, metin, dosya, bağlantı, fotoğraf, ses, video, mesaj, yazılım, haberleşme, İçerik, organizasyon, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, HTML, XML, Java kodu ve diğer tür içeriğe (hepsi birlikte "İçerik") erişim sağlama talebinde bulundunuz. Web Sitesinin ve içeriğin (bu "Kullanım Koşulları") kullanım hüküm ve koşullarını lütfen dikkatlice okuyun. Web Sitesine ve İçeriğe erişmeniz ve bunları kullanmanız, bu Kullanım Koşullarını değiştirmeksizin kabul etmenize ve onaylamanıza bağlıdır. Ana sayfada yer alan "ONAYLA" butonunu tıklayarak işbu Kullanım Koşullarına bağlı olacağınızı kabul edersiniz. Aksi halde Web Sitesine erişim hakkına sahip olmazsınız. Web Sitesinin diğer kısımlarının ek ve/veya farklı kullanım koşulları olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

 

ULAŞIRLIK

Size Faberlic hakkında haberler ve bilgiler, hesap bilgileriniz, Faberlic ile elektronik ortamda iletişim kurma ve zaman zaman ya da Web Sitesi aracılığıyla kullanıma sunulan hizmetlere ("Hizmetler") ve bilgilere erişme gibi birçok kaynak sağlayabiliriz. İstediğimiz an (herhangi bir nedenle veya bir neden olmaksızın) mutlak ve yegâne takdir yetkisiyle Web Sitesine, İçeriğe veya Hizmetlere erişiminizi sonlandırma, değiştirme veya askıya alma hakkımız saklıdır. Bilhassa ve sınırlama olmaksızın, bu Kullanım Koşullarına ve şayet Faberlic distribütörüyseniz, Başvurunuza ve Sözleşmenize ("Faberlic Sözleşmesi") uymamanız ya da kendi haklarınızı veya başkasının haklarını ihlal etmeniz durumunda Web Sitesine, İçeriğe ve/veya Hizmetlere erişimizi sonlandırabilir, değiştirebilir veya askıya alabiliriz.

 

GİZLİLİK PRENSİPLERİMİZ

Gizlilik Politikamız, bu Kullanım Koşullarına dahildir ve bunun bir parçasıdır.

 

SÜREÇ VE İŞLEYİŞ

(a) En az 18 yaşında olduğunuzu, (b) Web Sitesinin ve İçeriğinin ikamet ettiğiniz veya kullandığınız ya da erişim sağladığınız ülkenin yargı yetkisi kapsamında yasal olduğunu ve bu kapsamdaki yasaları ve kuralları ihlal etmediğini, (c) tarafınızdan sağlanan bilgilerin (varsa) doğru olduğunu, (d) bu Kullanım Koşullarını kabul etme yasal yetkisine ve yetisine sahip olduğunuzu, (e) Web Sitesi ve İçerik kullanımının bu Kullanım Koşullarına (ve şayet Faberlic distribütörü iseniz, Faberlic Sözleşmesine ve Politika ve Prosedürlerine) uygun olacağını, (f) Web Sitesi ve İçerik kullanımınızın yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olacağını, (g) Web Sitesi ve İçerik kullanımı ile ilgili riskleri üstlenme yetisine sahip olduğunuzu ve üstlendiğinizi ve (h) Web Sitesi ve İçerik kullanımı ile ilgili hükümleri, koşulları ve riskleri anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ve garanti edersiniz.

Önceden açık ve yazılı izin almaksızın Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri kopyalamanız, aktarmanız, dağıtmanız, satmanız veya yayınlamanız yasaktır. İçeriği örneğin yazdırmak şeklinde kullanmanız durumunda, İçerikteki veya İçerik üzerinde yer alan telif bildirimleri, ticari markalar ve vazgeçme belgesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan bildirim, işaret veya açıklamaları değiştirmeniz veya bunların çıkarılmasına veya değiştirilmesine neden olmanız yasaktır. Web Sitesinden ya da İçerikten türetilmiş çalışmalar oluşturmanız yasaktır. Web Sitesine ve İçeriğe erişim ve/veya bunları kullanım ile bağlantılı olarak aşağıdakileri yapmamayı kabul edersiniz:

 • (i) Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri, tamamen ya da kısmen, bu Kullanım Koşullarında açıkça ifade edilen amaçlar haricinde kullanmak veya Web Sitesini ya da İçeriği kanun dışı, ahlak dışı veya bu Kullanım Koşullarının ya da yürürlükteki ilgili yasa, kural ve düzenlemelerin yasakladığı şekilde kullanmak,

 • (ii) Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri, Web Sitesine, İçeriğe veya Hizmetlere zarar verecek, bunları hizmet dışı bırakacak, kapasitesini zorlayacak veya değerini düşürecek şekilde kullanmak ya da diğer şahısların Web Sitesi, İçerik veya Hizmetleri kullanmasına ve bunlardan faydalanmasına engel olmak;

 • (iii) Her türlü materyali, bilgiyi veya diğer tür İçeriği, Web Sitesi tarafından özellikle kullanıma sunulmamış veya sağlanmamış herhangi bir şekilde elde etmek veya elde etmeye çalışmak;

 • (iv) Web Sitesinin herhangi bir güvenlik özelliğini alt etmek veya alt etmeye çalışmak;

 • (v) Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri herhangi bir yolla silmek, kaynak koda dönüştürmek, parçalara ayırmak veya ters mühendislik yapmak;

 • (vi) "Önemsiz posta", "anket", teklifsiz e-posta, "istenmeyen e-posta", "zincirleme mektup" veya "piramit satış sistemi" dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü reklam, promosyon iletişimini veya diğer tür izinsiz iletişimi Web Sitesi veya Hizmetlerine ya da Web Sitesi veya Hizmetleri yoluyla yüklemek, e-posta ile göndermek veya diğer şekilde iletmek;

 • (vii) Web Sitesinin, İçeriğin veya Hizmetlerin ya da her türlü bilgisayar yazılımı veya donanımı veya iletişim cihazının işleyişini kesmek, bozmak engellemek veya sınırlamak amacıyla tasarlanmış ya da bunlara yol açabilecek, "truva atı", "solucan", yazılım virüsü veya diğer tür bilgisayar kodu, dosyası veya programı içeren her türlü materyali yüklemek, postalamak, e-postalamak veya diğer şekilde aktarmak;

 • (viii) Veri tabanlarımızın herhangi birinden veri indirmek amacıyla elektronik "örümcek", "robot" veya "kayan yazı" dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü otomasyon yolunu kullanmak veya

 • (ix) Önceden açık ve yazılı izin almaksızın, veri tabanlarımızın herhangi birinden elde edilen tarayıcı tabanlı, müşteri tarafı özel uygulamalara dayanan veya web tabanlı verileri e-postalara veya diğer tür "beyaz sayfa" ürün ya da hizmetlerine entegre etmek.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Aksi belirtilmediği sürece, Web Sitemiz ve İçeriği Faberlic’in, bağlı şirketlerinin, lisansörlerinin veya diğer üçüncü şahıslarının mülkiyetidir ve yürürlükteki telif hakkı, ticari marka, patent ve diğer tür fikri mülkiyet hakları ve yasalarınca korunmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında özellikle izin verilmediği sürece, İçeriğin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, kullanılması veya yayınlanması kesinlikle yasaktır. Bu Kullanım Koşulları ile veya Web Sitesi, İçerik veya Hizmetlere erişimiz veya bunları kullanmanız nedeniyle hiçbir patente, telif hakkına, ticari markaya, ticari sırra, diğer fikri mülkiyet hakkına ve İçeriğe sahip olma, bunlardan başka şekilde çıkar sağlama veya bunların lisansına sahip olma hakkı tarafınıza verilmez, tahsis edilmez veya devredilmez.

Web Sitesinde veya İçerikte görüntülenen tüm ticari markaların, hizmet markalarının, ticari adların ve telif haklarının mülkiyeti tarafımıza veya ilgili sahiplerine aittir. Web Sitesinde görüntülenen ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar veya telif hakları üzerinde bir hak veya bunlarla ilgili lisans edinmiş olmazsınız.

Web Sitesine veya İçeriğe erişim ve Hizmetlerimizin kullanımı yalnızca iş amaçlı kullanımınıza yöneliktir. Web Sitesini veya İçeriğini yeniden çoğaltma, yeniden yayınlama, dağıtma, tahsis etme, alt lisanslama, yeniden aktarma, satma veya Web Sitesinden veya İçerikten türetilmiş çalışmalar hazırlama, Hizmetlerimizi yeniden satma veya başkalarının kullanımına sunma hakkınız yoktur. Web Sitesinde veya İçerikte yer alan ya da bunlarla ilgili olan ve bu Kullanım Koşullarında açıkça verilmeyen tüm haklar tarafımıza veya lisansörlerimize aittir.

 

KİŞİSEL GİZLİ VE ÖZEL BİLGİ

Web Sitesini kullanımınız sırasında tarafımıza veya tedarikçilerimize, lisansörlerimize veya benzer oluşumlarımıza ait özel ve gizli bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. "Özel Bilgi" terimi, tarafımıza veya tedarikçilerimize, lisansörlerimize veya benzer oluşumlarımıza ait özel ve gizli bilgiler ve materyaller anlamına gelir ve söz konusu taraf veya temsilcileri tarafından lisanslanan, sahibi olunan veya geliştirilen şu bilgileri ve materyalleri kapsar: İş kayıtları ve planları; iş bilgileri; ürün formülü ve spesifikasyonları; pazarlama planları ve stratejileri, bilanço; distribütör listeleri ve bilgileri, soy kütükleri, tazminat planları ve mali bilgiler, müşteri listeleri ve kayıtları; teknik bilgiler; icatlar; ürün tasarımı; bilgiler; hizmetler, fiyatlandırma yapısı; indirimler; bilgisayar programları ve listeler; kaynak kodu ve/veya nesne kodu, yazılım ve bu kapsama girecek diğer özel bilgiler. Özel Bilginin bize, tedarikçilerimize, lisansörlerimize veya diğer oluşumlarımıza ait olduğunu, lisanslandığını ve belirli süre, çaba ve harcama ile yapılan yatırımlar sonucu bunlar tarafından elde edildiğini ve Özel Bilginin bizim, tedarikçilerimizin, lisansörlerimizin ve diğer benzer oluşumların, bize önemli ölçüde rekabet avantajı sağlayan değerli, özel ve benzersiz varlığı olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Bu nedenle, Özel Bilgiyi gizli tutmanız ve önceden yazılı iznimizi almadan kimseye ifşa etmemeniz gereklidir. Bu Kullanım Koşulları ile ilgili tüm ihlaller ve Özel Bilginin izinsiz kullanımı ve ifşası sizin yükümlülüğünüzde olacaktır. Yürürlükteki yasa, düzenleme veya yasal süreç nedeniyle Özel Bilgiyi ifşa etmek zorunda kalmanız durumunda, bir koruyucu hüküm veya başka tür uygun çare arayabilmemiz için tarafımıza derhal bildirim yapmanız gereklidir. Bundan başka, herhangi bir Özel Bilgiyi ifşa etmek zorunda kalmanız durumunda, Özel Bilginin yalnızca yasal olarak ifşa etmekle yükümlü olduğunuz, avukatınızın yasal görüşü ile onaylanan o kısmını, masrafları tarafınıza ait olmak üzere ifşa etmeniz gereklidir. Talep etmemiz halinde, Özel Bilgi içeren tüm materyalleri iade etmeniz gereklidir.

 

TAZMİNAT

Bizi, bağlı şirketlerimizi ve lisansörlerimizin, sahiplerimizi, memurlarımızı, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi, bilgi sağlayıcılarımızı, tedarikçilerimizi, avukatlarımızı, temsilcilerimizi, ana şirketlerimizi, bağlı kuruluşlarımızı ve oluşumlarımızı ve bunların her birinin sahiplerini, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, alt yüklenicilerini, avukatlarını, temsilcilerini, ana şirketlerini bağlı kuruluşlarını ve oluşumlarını (hepsi birlikte, "Bağlı Taraflarımız") (a) bu Hüküm ve Koşulların herhangi birini yerine getirmemenizden veya (b) Web Sitesi veya İçerik kullanımınızdan kaynaklanan makul avukatlık ücretlerini kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü borç, kayıp, hak iddiası, hasar, dava, mahkeme kararı, masraf ya da harcamadan zarar görmemesini sağlamanız, bunlara karşı korumanız ve bunları tazmin etmeniz gereklidir. Bu Hüküm ve Koşullar, Web Sitesi veya Web Sitesine ve İçeriğe erişmeniz veya bunları kullanmanızdan kaynaklanan, bunlarla sonuçlanan ya da bunlarla ilgili olarak oluşan zararı geri ödeme, tazmin etme ve sizi koruma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

 

FERAGAT

Web Sitesinin, hizmetlerin veya Web Sitesinde yer alan İçeriğin uygunluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği, güncelliği ve kesinliği hakkında hiçbir amaçla taahhüdümüz bulunmamaktadır. Web Sitesi ve söz konusu İçeriğin, hizmetlerin tamamı, yasaların izin verdiği en geniş kapsamda "olduğu gibi", "garanti verilmeksizin" ve "uygun olduğu şekilde" sunulmaktadır. Web Sitesi, hizmetler ve İçerikle bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan ihlal etmeme, ticari elverişlilik ve özel amaca uygunluk dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan açık ve dolaylı her türlü garantiden ve yasaların, statünün, ticari geleneklerin gerektirdiği garantilerden ve Web Sitesi, İçerik ve hizmetler ile herhangi bir hizmete katılımınız ile sonuçlanan yükümlülüklerden feragat etmekteyiz.

Web Sitesini, hizmetleri ve içeriği kullanma riski tamamen tarafınıza aittir. İçeriğimiz, zaman zaman güncellenmesine karşın süresi geçmiş olabilir ve/veya yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Web Sitesine veya İçeriğe (herhangi bir nedenle) erişim sağlayamamanızdan veya Web Sitesine, İçeriğe ait veya bunlarla ilgili bilgileri başka şekilde almanızdan veya kullanmanızdan ya da bizden yaptığınız satın almalardan şirketimiz sorumlu değildir. Web Sitemizin, ürün ve hizmetlerimizin her donanımla ve yazılımla uyumlu olduğunu veya Web Sitesinin ve hizmetlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını garanti etmemekteyiz.

Tüketici verilerini muhafaza etme veya tüketici verilerinin silinmesi, bozulması, imha edilmesi, zarar görmesi, kaybedilmesi veya eksikliği ya da üçüncü şahısların tüketici verilerine erişmesi ile ilgili sorumluluğumuz kanunlarla sınırlıdır.

Bireylerin ürün ya da hizmetlerimizin herhangi birini kullanarak elde edebileceği başarı seviyesi konusunda hiçbir garantimiz ya da açıklamamız bulunmamaktadır. Bireysel sonuçlar değişebilir ve bireye özel mali durum, çaba ve hareketleri içeren birçok etkene bağlı olabilir. 

İşinize özgü durumlar için bir muhasebeci, avukat ve/veya uzman danışman gibi kalifiye bir profesyonelin tavsiyesini almanız gereklidir.

Bunun haricinde, bizim ve lisansörlerimizin Web Sitesinde veya Web Sitesi üzerinden kullanıma sunulan içeriğin veya hizmetlerin ya da materyallerin ve teknolojinin tüm coğrafi lokasyonlarda kullanıma uygun ya da elverişli olduğu ile ilgili olarak verdiği herhangi bir garanti ya da yaptığı açıklama bulunmamaktadır. Web Sitesinde veya Web Sitesi aracılığıyla herhangi bir ülkede kullanıma sunulan Web Sitesini, hizmetleri veya herhangi bir materyal ya da teknolojiyi kullanmanız durumunda, diğer ülkelerin ithalat ve ihracat düzenlemeleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan yürürlükteki tüm yasalarına uygunluğun tek sorumlusu olursunuz. Şirketimiz ve üçüncü şahıs sağlayıcılarının, ortaklarının veya bağlı şirketlerinin hiçbiri sitenin, sunucularının veya Web Sitesinden ya da herhangi bir üçüncü şahıs sağlayıcı, ortak veya bağlı kuruluştan gönderilen e-postaların virüs ya da diğer tür zarar verici bileşen içermediği konusunda garanti vermemektedir.

 

HİZMETLERİN KULLANIMI

Örnek mahiyetinde ve bir kısıtlama anlamına gelmeksizin, İçeriğimizi, Hizmetlerimizi veya Web Sitesinin herhangi başka bir kısmını kullandığınızda aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul edersiniz:

 • (i) Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri herhangi bir yolla değiştirmek, silmek, kaynak koda dönüştürmek, parçalara ayırmak veya ters mühendislik yapmak;

 • (ii) Başkalarını itibarsızlaştırmak, istismar etmek, taciz etmek, sinsice izlemek, tehdit etmek veya (mahremiyet ve aleniyet gibi) yasal haklarını başka şekilde ihlal etmek;

 • (iii) Hizmetleri bu Kullanma Koşullarında açıkça belirtilenden farklı şekilde kullanmak veya her türlü uygunsuz, saygısız, karalayıcı, ihlal edici, müstehcen, yakışıksız veya yasa dışı konu, ad, materyal veya bilgiyi yayınlamak, iletmek, kopyalamak, çoğaltmak, e-postalamak, postalamak, yüklemek, dağıtmak veya yaymak (veya Web Sitesini veya İçeriği bunlarla ilgili olarak kullanmak);

 • (iv) Kendinize ait olmayan veya bağlı olduğu yasalar üzerinde hâkimiyetinizin olmadığı ya da gerekli tüm onayları almadığınız, fikri mülkiyet yasalarınca (veya mahremiyet haklarınca) korunan yazılım ya da diğer tür materyal içeren dosya yüklemek;

 • (v) Başka birinin bilgisayarının işletimine zarar verebilecek virüs, bozulmuş dosya içeren dosyalar veya benzeri yazılım yüklemek;

 • (vi) Söz konusu Hizmet söz konusu mesajlara özellikle izin vermediği sürece, her türlü iş amaçlı mal veya hizmet reklamı, alım-satım teklifi yapmak;

 • (vii) Anket, yarışma düzenlemek, piramit satış sistemi, zincirleme mektup, önemsiz posta, istenmeyen e-posta, teklifsiz e-posta veya her türlü reklam, promosyon veya izinsiz iletişim iletmek;

 • (viii) Bu şekilde dağıtımının yasal olarak yapılamayacağını bildiğiniz veya bilebileceğiniz başka bir kullanıcı ya da Hizmet tarafından gönderilen dosyaları indirmek;

 • (ix) Yazar bilgilerini, yasal veya diğer tür uygun bildirimleri veya mülkiyet adlarını ya da yazılımın veya yüklenen dosya içeriğindeki diğer materyalin menşe ya da kaynak etiketini tahrif etmek veya silmek;

 • (x) Diğer kullanıcıların Hizmetleri ve Web Sitesinin veya İçeriğin diğer kısımlarını kullanmasını ve bunlardan faydalanmasını kısıtlamak veya engellemek;

 • (xi) Belirli bir Hizmet veya Web Sitesinin veya İçeriğin diğer kısımları için geçerli olabilecek davranış kurallarını veya diğer kılavuzları ihlal etmek;

 • (xii) E-posta adresi dahil, ancak bununla sınırlı olmayan başkaları ile ilgili bilgileri önceden açık ve yazılı izinlerini almadan herhangi bir şekilde toplamak;

 • (xiii) Yürürlükteki yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmek,

 • (xiv) Şifrenizi paylaşmanız, başkalarının hesabınıza erişmesine izin vermeniz veya hesabınızın güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir şey yapmanız.

Hizmetleri, Web Sitesini ve İçeriği izleme zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bir Hizmete postalanan materyalleri inceleme ve yegâne takdir yetkisiyle çıkarma hakkımız saklıdır. Şirketimiz izleme eylemleri veya ihmallerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yürürlükteki yasa, kural, düzenleme, yasal süreçlere uymak veya hükümet talebini karşılamak amacıyla gerekli olan her türlü bilgiyi ifşa etme veya bilgiyi yegâne takdir yetkisiyle düzenleme, göndermeyi reddetme veya kaldırma hakkımız daima saklıdır.

Bir hizmete yüklenen materyaller kullanma, çoğaltma ve/veya yayma ile ilgili olarak postalanan kısıtlamalara tabi olabilir. Materyalleri indirmeniz durumunda bu kısıtlamalara uymak sizin sorumluluğunuzdur.

 

TARAFIMIZA TEMİN EDİLEN BİLGİLER

Tüm yorumlar ve öneriler dahil olmak üzere, Gizlilik Politikasına tabi olan ve tarafımıza sağladığınız bilgi, veri, ses, fotoğraf, video ve yazarlık işlerinin tamamı (hepsi birlikte "Ziyaretçinin Ürettiği İçerik"), bize bu Ziyaretçinin Ürettiği İçeriği bilinen ve gelecekte icat edilecek ortamlardaki birçok dağıtım kanalı aracılığıyla münhasır olmayan, transfer edilebilir, tahsis edilebilir, alt lisanslanabilir, kalıcı, geri alınamaz, dünya genelinde, telifsiz ve tamamı ödenmiş şekilde kullanma, sahip olma, kopyalama, dağıtma, satma, alt lisanslama, ifşa etme, kamuya görünür kılma, uygulama, değiştirme, yapma, yaptırma, içe-dışa aktarma ve türetilmiş çalışmalar hazırlama hakkı verir.

Burada öngörüldüğü üzere, Ziyaretçinin Ürettiği İçerik kullanımı ile ilgili telafi ödemesi yapılmaz. Sağlamış olabileceğiniz herhangi bir Ziyaretçinin Ürettiği İçeriği postalama veya kullanma zorunluluğumuz bulunmamakta, herhangi bir Ziyaretçinin Ürettiği İçeriği istediğimiz zamanda yegâne takdir yetkisiyle kaldırma hakkımız bulunmaktadır.

Tarafınıza ait Ziyaretçinin Ürettiği İçeriği postalamak, yüklemek, girmek, sağlamak veya göndermek suretiyle, Ziyaretçinin Ürettiği İçeriği sağlamanız, postalamanız, yüklemeniz, girmeniz veya göndermeniz için gerekli tüm hakları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ve bu bölümde tanımlanan tüm Ziyaretçinin Ürettiği İçerik haklarına sahip olduğunuzu veya tüm bu haklar üzerinde bir tür hâkimiyetiniz olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.

Yüklenen, postalanan veya Hizmetleri kullanmanız nedeniyle saklanan tüm Ziyaretçinin Ürettiği İçerik yasal olarak sizin sorumluluğunuzdadır.

Hizmetlerimiz ilan panosu hizmetlerini, sohbet alanlarını, haber gruplarını, forumları, toplulukları, kişisel web sitelerini, takvimleri ve/veya bilgi, materyal ya da diğer tür içeriği yüklemeniz veya dağıtmanız veya daha geniş grup veya kitleye ulaştırmanız için tasarlanmış diğer tür mesajlaşma yollarını içerebilir. Herkese açık veya gizli olarak yayınladığınız, postaladığınız, dağıttığınız, görüntülediğiniz, yaydığınız veya Web Sitesi aracılığıyla başka şekilde ilettiğiniz bilgi, görüntü, grafik, veri, metin, dosya, bağlantı, yazılım, mesaj, iletişim ve diğer tür materyalin tamamının ("Son Kullanıcı İçeriği") yegâne sorumlusu sizsiniz. Web Sitesine postalanan Son Kullanıcı içeriğini kontrol etmiyor veya görüntülemiyor ya da izlemiyor olmamız nedeniyle, söz konusu Son Kullanıcı İçeriğinin kesinliğini, bütünlüğünü veya kalitesini garanti edememekteyiz. Yegâne ve mutlak takdir yetkisiyle, Web Sitesinde beliren her türlü Son Kullanıcı İçeriğini düzenleme, silme veya kaydetme hakkımız saklıdır. Web Sitesine girmenin veya Web Sitesini kullanmanın sizi saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı Son Kullanıcı İçeriğine maruz bırakabileceğini bilirsiniz. Hizmetleri yalnızca belirli Hizmete uygun ve Hizmetle ilgili mesajları postalamak, göndermek ve almak için kullanmayı kabul edersiniz. Bize, Son Kullanıcı İçeriğinin amaçladığı Hizmetleri sunmamız için, Son Kullanıcı İçeriğini sınırlı münhasır olmayan, transfer edilebilir, tahsis edilebilir, alt lisanslanabilir, dünya genelinde, telifsiz ve tamamı ödenmiş şekilde kullanma, sahip olma, kopyalama, dağıtma, satma, alt lisanslama, ifşa etme, kamuya görünür kılma, uygulama, değiştirme, yapma, yaptırma, içe-dışa aktarma ve Son Kullanıcı içeriğinden türetilmiş çalışmalar hazırlama hakkı verirsiniz.

 

TELİF HAKKI İHLALİNE İLİŞKİN ÖZEL BİLDİRİM

Hizmetlerimizi telif haklarını ihlal etmek için kullanamazsınız. Hizmetlerimizi telif hakkı yasasını ihlal ederek tekrar tekrar kullandığının fark edilmesi halinde, hizmetin sonlandırılması hususunda tarafımızca gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Hizmetleri geçerli tüm telif hakkı yasalarına uygun olarak kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu politikanın, Hizmetlerimizi kullandığınız herhangi bir sözleşmenin veya bunları kullanan herhangi bir yazılımın, bu Koşulların gerekliliklerine uyulmadığının fark edilmesi halinde, uygulanacak hukuk ve işbu Kullanım Koşulları hükümleri çerçevesinde uygun görülecek her türlü eylemi yapma hakkımızı saklı tutarız.

 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, şirketimiz ve şirketimize bağlı tarafların Web Sitesi ile ilgili içerik, diğer tür bilgi veya hizmet kullanımınızdan kaynaklanan hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve (ı) İçerik, ürün ya da hizmetlerimizle ilgili olarak aldığınız kararlardan veya attığınız adımlardan, (ıı) Web Sitesinin kullanımı veya uygulanması ile herhangi bir şekilde bağlantılı bir nedenden veya Web Sitesindeki gecikmeden ya da Web Sitesinin, içeriğin veya ilgili hizmetlerin kullanılamamasından ya da Web Sitesi üzerinden elde edilen herhangi bir yazılım, bilgi, ürün, hizmet, bağlantılı grafik ve İçeriğin kullanımından ya da hatalı kullanımından, (ııı) Bilgilerin veya verilerin hatalı veya eksik olmasından, (ıv) Verilerinizin ya da bilgilerinizin bu tarz hasarın olasılık bildirimi yapılmış olsa bile sözleşme ihlali, garanti ihlali, haksızlık (ihmal dahildir, ancak bununla sınırlı değildir) veya diğer nedenlerle kaybından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, kazara veya bağlı zarar (iş kaybı, kar kaybı veya hukuk davası dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan) ile ilgili hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

Kesilmiş, erişim sağlanamayan veya kullanılamayan ağ, sunucu, uydu, internet servis sağlayıcı, Web Sitesi bağlantıları veya diğer tür bağlantılar ile iletişim kopuklukları; başarısız, düzensiz, karışık, gecikmeli veya yanlış yönlendirilmiş bilgisayar, telefon veya kablo aktarımları ya da teknik çalışma bozuklukları, arızalar veya zorluklar sorumluluğumuz kapsamında değildir.

Yukarıda bahsi geçen kısıtlamalar ve istisnalar, yürürlükteki yasanın izin verdiği en geniş ölçüde, sözleşmeye, haksızlığa (ihmal dahildir, ancak bununla sınırlı değildir) veya diğer her türlü yasal veya adil teoriye dayanan her çeşit eylem konusunda tarafınız için geçerli olacaktır. Geçersiz olduğu ilan edilen maddeler bölünebilir olarak addedilecek ve bu kullanım koşullarının geri kalanının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

BAĞLANTILAR

Web Sitesi zaman zaman üçüncü şahıs web sitelerine, kaynaklarına ve reklam verenlerine (hepsi birlikte, "Üçüncü Şahıs Siteleri"). bağlantılar veya referanslar içerebilir. Sizin bu tip Üçüncü Şahıs Sitelerine bağlantınızın taşıdığı risk yalnızca tarafınızı bağlayıcı niteliktedir. Üçüncü Şahıs Sitelerindeki İçerik, veri, görüş, öneri, beyan veya diğer tür bilginin kesinliği veya güvenilirliği şirketimizin sorumluluğu kapsamında değildir. Bu Üçüncü Şahıs Sitelerini doğruluk ve tamlık bakımından araştırmamakta, izlememekte ve kontrol etmemekteyiz. Bu Üçüncü Şahıs Sitelerinin kullanılabilirliği, estetiği, çekiciliği, tatmaya uygunluğu veya bilgi içeriğinin sübjektif kalitesi, reklamları, ürünleri ve bu Üçüncü Şahıs Sitelerinde veya bu Siteler aracılığıyla kullanıma sunulan ürün ve diğer tür materyal sorumluluğumuz kapsamında değildir. Bu bağlantıları yalnızca uygun oldukları için tarafınıza sunmaktayız ve bu bağlantıları sağlamayı istediğimiz an, yegâne takdir yetkisiyle ve tarafınıza bildirim yapmaksızın durdurma hakkına sahibiz. Hiçbir üçüncü şahıs içeriği, bilgisi, verisi, görüşü, önerisi, beyanı, malı, hizmeti veya ürünü Web Sitesinin içerdiği, referans verdiği, kapsadığı veya bağlantılı olduğu Üçüncü Şahıs Sitelerinin hiçbir bilgisi, materyali veya içeriği ile açıkça veya dolaylı olarak desteklenmemektedir. Web Sitesinden çıkmak ve bu Üçüncü Şahıs Sitelerine erişim sağlamak istediğinizde oluşabilecek risk tamamen tarafınıza aittir. Şirketimiz ve bağlı sağlayıcılarımız, söz konusu Üçüncü Şahıs Sitelerinde kullanıma sunulan İçerik, bilgi, veri, görüş, öneri, beyan, mal, hizmet veya ürünlerin kullanımıyla bağlantılı olarak başınıza gelen veya başınıza gelme nedeni olduğu iddia edilen her türlü kayıp, yaralanma veya hasar konusunda, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Sorununuzu doğrudan Üçüncü Şahıs Sitesi yöneticisine veya web sorumlusuna iletmeniz gereklidir. Üçüncü Şahıs Sitelerine bağlantılar, bizim bu bağlantılar aracılığıyla görüntülenen veya erişim sağlanabilen ticari markaları, ticari adları, logoları veya telif hakkı sembolünü yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğumuzu ya da Üçüncü Şahıs Sitesinin bize ait ticari markaları, ticari adları, logoları veya telif hakkı sembollerini kullanma hakkına sahip olduğunu göstermez.

 

KURUMSAL SİTEMİZE BAĞLANTI

Şayet bir Faberlic distribütörü iseniz, bu Kullanım Koşullarına, Faberlic Sözleşmesine ve Politika ve Prosedürlerimize uygun olmak koşuluyla, size sağladığımız kendi kendini yenileyen Web Sitesinden Web Sitesine sınırlı, münhasır olmayan bir bağlantılı metin bağı oluşturma hakkına da sahipsiniz. Web Sitesinin herhangi bir alt alanının sizin Web Sitenizin bir parçası olduğu izlenimini yaratmanıza izin verilmez. Bu kısıtlı hak her an hükümsüz kılınabilir.

 

TADİL

Bu Kullanma Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme, modifiye etme, bunlara bölümler ekleme ya da çıkarma hakkı yalnızca tarafımıza aittir. Bu Kullanım Koşullarını, değişiklikleri takip etmek açısından periyodik olarak okumanız gereklidir. Web Sitesini biz bu Kullanım Koşullarında değişiklik yaptıktan sonra kullanmaya başlamanız durumunda, değiştirilmiş Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

 

GEÇERLİ KANUN

Bu Kullanım Koşulları, hukuki ile uyuşmazlıkları dikkate alınmaksızın Türk hukukuna ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Kullanım Koşulları ile ilgili her türlü hukuki girişim İstanbul’daki Türk mahkemelerinde görülecektir. Taraflar bu meyanda yargı yetkisini ve yargı yerini kabul ederler.

 

İHLALE KARŞI TEDBİR

Bu Kullanım Koşullarının gerçek ihlali ya da ihlal edilme tehlikesi söz konusu ise, bu Kullanım Koşulları, meydana gelen hasar kanıtlanmaksızın ihtiyati tedbir veya özel uygulamaya tabi tutulabilir ancak mümkün olan tüm çözümlere ek olarak, bu tip bir tedbirin diğer tüm gerekliliklerinin de kanıtlanması gereklidir.

 

DİĞER HÜKÜMLER

Bu Kullanım Koşullarının hükümleri bölünebilir; bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda, bu geçersizlik ya da uygulanamama durumu geri kalan hükümlerin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün tarafınızca ihlal edilmesinden feragat etmemiz, şirketimizin tarafınızca yapılan sonraki ihlalden feragat edeceği olarak yorumlanamaz.

Bu Bölüm ve beyan ve taahhüt feragatlerini, tazminat yükümlülüklerini, fikri mülkiyeti ve geçerli kanunu belirten Bu Kullanım Koşullarının hükümleri, bu Kullanım Koşullarının feshine kadar geçerliliğini koruyacaktır.

Bu Kullanım Koşulları bizim, tedarikçilerimizin, lisansörlerimizin veya diğer benzer oluşumların ticari sır, telif hakkı, patent, ticari marka veya diğer yasalar kapsamındaki haklarını veya kanun yollarını kısıtlayıcı nitelikte değildir.

Bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamız ile Web Sitesinde son kullanıcıların tıklayarak yapacağı anlaşmalar, Faberlic distribütörü iseniz Faberlic Sözleşmesi ile Politika ve Prosedürleri, sizin Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve önceden yapılmış yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerini almaktadır. Tarafların bu kapsamdaki ihlali ve yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili feragati önceki veya sonraki yükümlülüğü yerine getirmeme durumlarından feragat olarak nitelendirilemez. Burada kullanılan bölüm başlıkları yalnızca uygunluk amaçlıdır ve herhangi bir yasal anlamı yoktur.

Bu Kullanım Koşullarının ve her türlü elektronik formda yapılan bildirimin yazdırılmış versiyonu tahkimde veya bu Kullanım Koşularına dayanan ya da bunlarla ilgili her türlü hukuki ya da idari işlemde, asıl olarak üretilen ve basılı formda muhafaza edilen diğer iş belgeleri ve kayıtları ile aynı konuda ve aynı kapsamda kabul edilir olacaktır.

 

Web Sitesini kullanarak, bu kullanım koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bu kapsamda yer alan ve zaman zaman değiştirilebilecek tüm hüküm ve koşullara bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 


Hakkımızda

Faberlic Anonim Şirketi - Rusya merkezli doğrudan satış şirketi,

 • Abone Ol
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleye Bilirsiniz..